"Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", SIA, Liepājas nodaļa

Klaipēdas 92, Liepāja, LV-3416

63424849